Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη για κάθε τύπου ιστοσελίδα:

  • Σε στατικά, δυναμικά site όπως και ηλεκτρονικά καταστήματα.
  • Ανανέωση, προσθήκη φωτογραφιών, κείμενων. Για τις ιστοσελίδες που φιλοξενούμε οι αλλαγές μικρού όγκου είναι δωρεάν.
  • Αναβάθμιση και updates ιστοσελίδων.
  • Βελτιστοποίηση ιστοσελίδων στις μηχανές αναζήτησης.
  • Προώθηση ιστοσελίδων
  • Παρακολούθηση, ανάλυση στατιστικών στοιχείων επισκέψεων.
  • Ειδικές τιμές ανασχεδιασμού, εάν θέλετε την ανανέωση της ιστοσελίδας σας, μερική ή ολική.

Είμαστε δίπλα σας επίσης για ότι προβλήματα ή απορίες μπορεί να προκύψουν και έχουν σχέση με τη λειτουργία της ιστοσελίδας σας.