Όροι χρήσης ιστοσελίδων και υπηρεσιών φιλοξενίας
1. Γενικοί όροι Χρήσης παροχής υπηρεσιών

Η Lizzard μέσα από την ιστοσελίδα της www.lizzard.gr προσφέρει υπηρεσίες/προϊόντα διαδικτύου. Η χρησιμοποίηση των υπηρεσιών/προϊόντων της lizzard.gr, αποτελεί έμπρακτη ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσης.

1.1. Οι υπηρεσίες που παρέχει η lizzard.gr αφορούν μόνο το πρόσωπο ιδιώτη, επιχείρηση, εταιρία ή οργανισμό που στο όνομά του εκδίδεται το τιμολόγιο και αφορούν αποκλειστικά αυτόν οι άδειες χρήσης ή έντυπα που συνοδεύουν τις υπηρεσίες που παρέχει η lizzard .gr προς χρήση στον πελάτη. (πχ λογισμικών, templates, plugins, modules, εικόνων κλπ) Απαγορεύεται η μεταπώληση του συνόλου ή μέρος των υπηρεσιών/προϊόντων αυτών σε τρίτον, εκτός αν ο πελάτης είναι νόμιμος μεταπωλητής της lizzard.gr.
1.2 Η lizzard .gr παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων στους πελάτες της, διαθέτοντας χώρο στο σκληρό δίσκο διακομιστών (servers), οι οποίοι διανέμουν στο internet το αποθηκευμένο σε αυτούς υλικό και την ηλεκτρονική αλληλογραφία των πελατών. O πελάτης αναγνωρίζει ότι το internet δεν είναι ιδιοκτησία κανενός και δεν ελέγχεται από κανέναν, γι΄αυτό και η lizzard.gr δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οποιοσδήποτε χρήστης του internet θα έχει πρόσβαση στον server οποιαδήποτε στιγμή. H lizzard.gr θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο server να είναι διαθέσιμος ευρύτατα και με όσο το δυνατόν λιγότερες διακοπές.
1.3 Ο πελάτης είναι αποκλειστικά αρμόδιος ώστε να έχει τις γνώσεις για την χρήση των υπηρεσιών που του παρέχει η lizzard .gr και αποδέχεται ρητά, ότι η lizzard.gr δεν υποχρεούται να του προσδώσει αυτές τις γνώσεις.

2. Υπηρεσίες αγοράς πακέτων δυναμικών ιστοσελίδων/κατασκευής δυναμικής ιστοσελίδας

2.1 Ο πελάτης επιλέγει τον προετοιμασμένο ιστοχώρο προς αγορά ο οποίος διαθέτει προεγκατεστημένα προγράμματα – λογισμικά ανοιχτού κώδικα που διαθέτουν σύστημα διαχείρισης περιεχομένου(CMS) και επιλέγει επίσης ένα από τα διαθέσιμα για τον χώρο αυτόν templates από τις δημοσιευμένες συλλογές στην ιστοσελίδα lizzard.gr που είναι αντίστοιχες με το πακέτα ιστοσελίδων ή αποδέχεται την προσφορά για κατασκευή ιστοσελίδας κατά παραγγελίαν του.
2.2 Στην περίπτωση που ο πελάτης φιλοξενήσει την ιστοσελίδα που αγόρασε στην lizzard.gr, η δημοσίευση/παράδοση ιστοσελίδας γίνεται στον προβλεπόμενο χρόνο σύμφωνα με την περιγραφή του πακέτου ιστοσελίδας που αγόρασε. Μετά την ενεργοποίηση του λογαριασμού φιλοξενίας και κατοχύρωσης ή και μεταφοράς του domain name του πελάτη στους servers της lizzard .gr, θα δημοσιεύσει στο domain του την ιστοσελίδα που αγόρασε ο πελάτης, σε πλήρη λειτουργία, και θα αποσταλλούν με email στον πελάτη οι αντίστοιχοι κωδικοί πρόσβασης για την κεντρική διαχείριση της ιστοσελίδας και για τον λογαριασμό φιλοξενίας του στον server (cpanel). Ο πελάτης έτσι, αποκτά πλήρη πρόσβαση στην ιστοσελίδα και στα αρχεία της, ώστε να επεξεργαστεί το περιεχόμενο της σελίδας, να ανεβάσει το δικό του περιεχόμενο και να κάνει όποια αλλαγή θέλει στα αρχεία και στα προγράμματα – λογισμικά της, ο ίδιος ή οι τεχνικοί του.
2.3 Στην περίπτωση που ο πελάτης θέλει να φιλοξενήσει την ιστοσελίδα του σε άλλη εταιρία/πάροχο, η ιστοσελίδα που αγόρασε δημοσιεύεται σε demo domain της lizzard.gr για 24 ώρες, ώστε να ελέγξει ο πελάτης ότι η lizzard .gr εκτέλεσε την παραγγελία με το template που επέλεξε κατά την παραγγελία του και την σωστή λειτουργία της στον επισκέπτη. Ο πελάτης την ελέγχει και αφού διαπιστώσει ότι λειτουργεί ομαλά χωρίς να εμφανίζει κάποιο πρόβλημα στον επισκέπτη της, αποδέχεται σιωπηρά το έργο ανεπιφύλακτα. Αν ο πελάτης διαπιστώσει σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία για τον επισκέπτη, οφείλει να ενημερώσει την lizzard .gr με email και η lizzard .gr οφείλει να προβεί άμεσα στην αποκατάσταση του τεχνικού προβλήματος. Στη συνέχεια η ιστοσελίδα κατεβαίνει από το διαδίκτυο και του αποστέλλεται ηλεκτρονικά με email ή με cd backup των αρχείων της ιστοσελίδας και της βάσης δεδομένων καθώς και οι κωδικοί πρόσβασης στην κεντρική διαχείριση περιεχομένου. Οφείλει ο ίδιος ο πελάτης με αποκλειστικά δική του μέριμνα και κόστος να φροντίσει για τη δημοσίευση της ιστοσελίδας του στον πάροχο επιλογής του και ουδεμία ευθύνη φέρει η lizzard.gr για τη μεταφορά ή δημοσίευση (ανέβασμα) της ιστοσελίδας του σε άλλη εταιρία.
2.4 Στην περίπτωση που ο πελάτης δώσει κατά παραγγελίαν εντολή για αλλαγές σε προετοιμασμένη ιστοσελίδα ή για νέο σχεδιασμό template, τότε οι υπηρεσίες αυτές γίνονται σε τοπικό server της lizzard.gr σε βήματα που παρακολουθεί ο πελάτης και αναγράφονται αναλυτικά στο ηλεκτρονικό μήνυμα που στέλνεται στον πελάτη (με email) μετά την αποδοχή προσφοράς και όταν η ιστοσελίδα ολοκληρωθεί, για την δημοσίευση/παράδοσή της ακολουθούνται τα προαναφερόμενα βήματα κατά περίπτωση.
2.5 Η lizzard.gr δεν υποχρεούται σε καμία περίπτωση να παραδώσει στον πελάτη τα αρχεία προέλευσης σχεδιασμού του template που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή της σελίδας (source files) και ο Πελάτης αποκτά δικαίωμα μόνο στο τελικό αποτέλεσμα. Όσον αφορά τα γραφικά ή οποιαδήποτε άλλα οπτικά στοιχεία που δημιούργησε κατά παραγγελία η lizzard.gr για το έργο αυτό, θα παραδοθεί ένα αντίγραφο όλων των αρχείων στον πελάτη, το οποίο θα πρέπει αυτός να φυλάξει με προσοχή καθώς η lizzard.gr δεν είναι υποχρεωμένη να κρατήσει αντίγραφα ή να παραδώσει στον πελάτη πηγαία αρχεία που χρησιμοποιήθηκαν κατά την παραγωγή τους.
2.6 Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διαχείριση και σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας και του λογαριασμού φιλοξενίας του. Η lizzard.gr δεν υποχρεούται να προσδώσει αυτές τις γνώσεις, ούτε να εκπαιδεύσει τον πελάτη εκτός αν έχει συμφωνηθεί να του παρέχει η lizzard.gr αυτές τις υπηρεσίες με πρόσθετη αμοιβή.
2.7 Ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθή λειτουργία της και του λογαριασμού φιλοξενίας του. Σε περιπτώσεις παραβίασης ο ιδιοκτήτης οφείλει να ενημερώσει άμεσα την lizzard .gr για τη διαφύλαξη των ισορροπιών του server. Οποιαδήποτε άρνηση συνεργασίας αντιμετωπίζεται κατά την κρίση της lizzard .gr
2.8 Στην περίπτωση που οι ενέργειες του ιδιοκτήτη ή των χρηστών της ιστοσελίδας και του λογαριασμού του, επιφέρουν μερική ή ολική δυσλειτουργία του ιστότοπου, η lizzard .gr δεν φέρει ουδεμία ευθύνη αποκατάστασης ή επαναφοράς σε προηγούμενη μορφή. Η lizzard .gr, μπορεί να αναλάβει την επαναφορά του ιστοχώρου σε προηγούμενη έκδοση – όπου αυτό είναι εφικτό- κατόπιν αιτήματος του πελάτη και αποδοχής της σχετικής προσφοράς.
2.9 Ειδικά για τους πελάτες που αγοράζουν ιστοσελίδα που διαθέτει εφαρμογές ηλεκτρονικής πώλησης (ηλεκτρονικά καταστήματα – eshop), για την πώληση αγαθών και υπηρεσιών από απόσταση, τα ηλεκτρονικά καταστήματα πρέπει να καταχωρούνται στο ειδικό μητρώο που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο.
2.10 Κάθε διαδικτυακός τόπος που έχει κατασκευαστεί από τη lizzard.gr, φέρει τα στοιχεία του κατασκευαστή, δηλαδή της lizzard.gr στο τελευταίο ένθεμα του footer με το λογότυπό της και αντίστοιχο σύνδεσμο (link) στην ιστοσελίδα της, καθώς και στο υποσέλιδο με αντίστοιχο σύνδεσμο στην ιστοσελίδα της. Οι αναφορές αυτές αποτελούν μέρος του σχεδιαστικού τμήματος του έργου ενώ η αφαίρεσή τους αναγνωρίζεται ως μη επιτρεπτή ενέργεια και απαγορεύεται ρητά, ακόμα και αν η ιστοσελίδα φιλοξενηθεί ή υποστηρίζεται από άλλη εταιρία/πάροχο. Αίρεται μόνο στην περίπτωση κατασκευής από την αρχή εξ’ολοκλήρου νέας ιστοσελίδας από άλλον κατασκευαστή.

3. Ειδικοί όροι χρήσης κατασκευής/αγοράς/ δυναμικών ιστοσελίδων
3.1 Οι δυναμικές ιστοσελίδες κατασκευάζονται με ελεύθερο λογισμικό wordpress η και άλλα ελεύθερα λογισμικά, και η άδεια χρήσης του παρέχει το δικαίωμα της παραμετροποίησης. Η lizzard.gr έχει παραμετροποιήσει τα λογισμικά που χρησιμοποιεί στην κατασκευή ιστοσελίδων της με επιπλέον εργασίες και έχει ενσωματώσει ανάλογα πρόσθετα και επεκτάσεις (modules,plugins,extensions κ.α) αφού αγόρασε τις άδειες χρήσης τους ή και τα παραμετροποίησε με πρόσθετες εργασίες, γι΄αυτό και ο πελάτης αποδέχεται ρητά ότι πάνω στην ιστοσελίδα θα πρέπει να αναγράφεται ο κατασκευαστής της που είναι η lizzard.gr, στην τελευταία θέση ενθέματος στο footer (τελείωμα) της ιστοσελίδας, όπου θα υπάρχει το λογότυπο της lizzard.gr με σύνδεσμο (link) προς την ιστοσελίδα lizzard.gr καθώς και στο υποσέλιδο όπου θα αναγράφεται η κατασκευή ιστοσελίδας από τη lizzard.gr με αντίστοιχο σύνδεσμο προς την ιστοσελίδα της. Ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι οι θέσεις αυτές αποτελούν μέρος του σχεδιασμού του template και θα πρέπει να παραμένουν μόνιμα ενεργές με ενεργά τα links τους και ουδέποτε θα διαφοροποιηθούν ως προς το κείμενο, σχήμα, χρώμα ή τα links χωρίς σχετική γραπτή έγκριση από την lizzard.gr, η οποία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των στοιχείων αυτών όταν το κρίνει απαραίτητο. Στην περίπτωση που η ιστοσελίδα του πελάτη φιλοξενηθεί από άλλη εταιρία/πάροχο, ο πελάτης οφείλει να ανταποκριθεί σε τυχόν αίτημα της lizzard.gr για αλλαγή των στοιχείων της εφόσον η ίδια η lizzard.gr το κρίνει απαραίτητο (για παράδειγμα στην αλλαγή λογότυπου ή επωνυμίας της lizzard .gr, αλλαγή διεύθυνση συνδέσμου κ.α). Η υποχρέωση αυτή αίρεται στην περίπτωση που ο πελάτης καταργήσει ολοκληρωτικά την ιστοσελίδα και αναθέσει σε άλλη εταιρία εκ νέου την από εξαρχής κατασκευή της.
3.2 Ο Πελάτης αποδέχεται, ότι η lizzard .gr διατηρεί το δικαίωμα να εμφανίζει την ιστοσελίδα ως μέρος της δουλειάς της με διασυνδέσεις (links), να γράψει για το έργο σε διαδικτυακούς τόπους, σε περιοδικά ή σε βιβλία και γενικότερα να το προβάλλει τόσο προς όφελος της ίδιας για διαφημιστικούς λόγους, πάντα συνάδοντας και προς το συμφέρον του πελάτη.
3.3 Σε όλες τις περιπτώσεις κατασκευής ιστοσελίδας, είτε με επιλογή έτοιμου template, είτε με σχεδιασμό template κατά παραγγελία, αν ο πελάτης επιθυμεί να αποκλείσει τη χρήση του προτύπου από άλλους και να έχει την αποκλειστική χρήση του, απαιτείται παραγγελία και αποδοχή της προσφοράς από τον πελάτη και αυτό θα αναγράφεται ρητά στο πρωτότυπο ιδιωτικό συμφωνητικό που στέλνεται στον πελάτη, μετά της αποδοχής της προσφοράς.
3.4 Στην περίπτωση που ο πελάτης δικαιούται μαζί με την κατασκευή του την παροχή δωρεάν υπηρεσιών, παρέχονται στον πελάτη μόνο μετά τη συνολική εξόφληση των υπηρεσιών.

5 Δωρεάν παροχή τεχνικής υποστήριξης για ανάρτηση περιεχομένου
Η δωρεάν υποστήριξη για ανάρτηση/τοποθέτηση περιεχομένου στον ιστοχώρο του πελάτη, παρέχεται αποκλειστικά στις ιστοσελίδες που είναι συνδεδεμένες με αντίστοιχο λογαριασμό φιλοξενίας. Σε καμία περίπτωση η lizzard.gr δεν παρέχει δωρεάν υπηρεσίες υποστήριξης ανάρτησης περιεχομένου, όταν ο πελάτης μετά την κατασκευή/αγορά ιστοσελίδας μεταφέρει την ιστοσελίδα του σε άλλη εταιρία/πάροχο για φιλοξενία.
5.1 Η παροχή υπηρεσίας ολοκληρώνεται σε διάστημα 10 εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική συγκεντρωτική παραλαβή (1 φορά) του υλικού από τον πελάτη. Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν μέσα στον πρώτο τρίμηνο από την ημερομηνία εξόφλησης της ιστοσελίδας, γι΄αυτό και ο πελάτης οφείλει να στείλει στη lizzard.gr. Το υλικό του (κείμενα και εικόνες) μέχρι 20 μέρες πριν την λήξη του τριμήνου. Μετά το πέρας τριμήνου, αίρεται η υποχρέωση της lizzard .gr για την παροχή της δωρεάν αυτής υπηρεσίας. Αν ο πελάτης θέλει να του παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης μετά το πέρας του τριμήνου η lizzard .gr, θα πρέπει να γίνει νέα συμφωνία με τον πελάτη και να πληρώσει την lizzard.gr για την υπηρεσία αυτή στην τιμή τιμοκαταλόγου.

5.2. Δωρεάν παροχή εκπαίδευσης για ανάρτηση περιεχομένου
5.2.1. Η lizzard.gr εκτός από τους δημοσιευμένους οδηγούς με οδηγίες για τις ιστοσελίδες που είναι online στo site της lizzard.gr, για την υποστήριξη των πελατών και κυρίως για αυτούς που δεν συμπεριλαμβάνεται στην αγορά τους η δωρεάν υποστήριξη τοποθέτησης περιεχομένου ή προσωπική εκπαίδευση, παρέχει επιπλέον οδηγίες τοποθέτησης – ανάρτησης και επεξεργασίας περιεχομένου στις οποίες δίνει πρόσβαση στους πελάτες της με κωδικούς για το πρώτο τρίμηνο από την ημερομηνία αγοράς του πακέτου ιστοσελίδας. Οι οδηγίες αυτές αφορούν αποκλειστικά για τους πελάτες της και απαγορεύεται η επίδειξη, ανάγνωση από τρίτον αντιγραφή, εκτύπωση ή αναδημοσίευση τους από τον πελάτη. Τις υπηρεσίες αυτές τις παρέχει η lizzard.gr εφόσον η ίδια το θέλει, για όσο καιρό το θέλει και σε όποιον κατά την κρίση της πελάτη θέλει και δεν υποχρεούται να παρέχει αυτές τις υπηρεσίες. Στους πελάτες που δεν τηρούν τους όρους ασφάλειας και προστασίας της ιστοσελίδας η lizzard .gr διακόπτει άμεσα στην πρόσβασή τους και οριστικά από αυτήν και παρόμοιες δωρεάν υπηρεσίες, για την προστασία των ιστοσελίδων της και των χρηστών τους.
5.2.2 Στα πακέτα ιστοσελίδων που στα προϊόντα τους αναγράφεται ρητά η δωρεάν παροχή εκπαίδευσης ανάρτησης περιεχομένου, η υπηρεσία αυτή χορηγείται αποκλειστικά στον πελάτη και μόνο στον ίδιον τον πελάτη και περιλαμβάνει αποκλειστικά και συγκεκριμένα τα παρακάτω:
Α. Την εκμάθηση του πελάτη στην δημιουργία άρθρων ή δημιουργία προϊόντων όταν πρόκειται για eshop
Β. Την εκμάθηση του πελάτη στην τοποθέτηση εικόνων σε άρθρα ή σελίδες προϊόντων
Γ. Την εκμάθηση του πελάτη στην δημιουργία κατηγοριών άρθρων ή προϊόντων
Δ. Την εκμάθηση δημιουργίας υπομενού.

6. Τεχνική υποστήριξη
Ο πελάτης βεβαιώνει ότι έχει τις απαραίτητες γνώσεις για την χρήση των υπηρεσιών που του παρέχει η lizzard.gr και αποδέχεται ότι η lizzard.gr δεν είναι υποχρεωμένη να του προσδώσει αυτές τις γνώσεις ή να τον εκπαιδεύσει.
6.1 Η lizzard.gr δεν είναι υποχρεωμένη να παρέχει τεχνική υποστήριξη εκτός των περιπτώσεων που καθορίζονται στο παρόν. Η lizzard .gr θα μπορούσε κατ’ εξαίρεσιν, εάν η ίδια το επιθυμεί, να παράσχει υποστήριξη και υποδείξεις σε θέματα που δεν σχετίζονται με την φιλοξενία του δικτυακού τόπου (πρόσθετη τεχνική υποστήριξη).
6.2 Οποιοδήποτε αίτημα για πρόσθετη τεχνική υποστήριξη μπορεί να απορριφθεί από την lizzard.gr με ή χωρίς λόγο. Είναι στην αποκλειστική επιλογή της lizzard.gr αν θα παρέχει οποιαδήποτε πρόσθετη τεχνική υποστήριξη και αν γίνει μια φορά, μπορεί να διακοπεί οποτεδήποτε χωρίς ειδοποίηση και χωρίς καμία υποχρέωση ή ευθύνη για την lizzard.gr.
6.3 Τεχνική υποστήριξη ανάρτησης περιεχομένου
Η lizzard.gr μπορεί να παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης ανάρτησης περιεχομένου με αμοιβή βάσει τιμοκαταλόγου ή κατόπιν αποδοχής προσφοράς. Σε όλες τις περιπτώσεις, η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει αποκλειστικά την τοποθέτηση/ανάρτηση κειμένων και εικόνων καθώς και την επεξεργασία συγκεκριμένων αρχείων εικόνων ως προς το ανάλογο μέγεθος της θέσης που θα τοποθετηθούν (σμίκρυνση με βάση το πλάτος) και την επεξεργασία ανάλυσης για το web, και όχι την μετάφραση, επιμέλεια ή δημιουργία κειμένων, πινάκων ή εικόνων ή τη συγγραφή κειμένων, για τα οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ο πελάτης, εκτός αν έχει πληρώσει βάσει τιμοκαταλόγου κάποια από τις υπηρεσίες αυτές.
6.3.1 Όλα τα πακέτα ιστοσελίδων που είναι δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα της lizzard.gr και συμπεριλαμβάνουν παροχή υπηρεσιών ανάρτησης/τοποθέτησης περιεχομένου καθώς και οι αντίστοιχες υπηρεσίες στους τιμοκαταλόγους που είναι δημοσιευμένοι στην ιστοσελίδα lizzard.gr, αφορούν σελίδες/μενού της ιστοσελίδας και υλικό που είναι αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. Για παροχή της υπηρεσίας αυτής σε ξενόγλωσσες σελίδες/μενού, ο πελάτης θα πρέπει να ζητήσει προσφορά από τη lizzard.gr βάσει του υλικού του.
6.3.2 Για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ανάρτησης περιεχομένου, η lizzard.gr στέλνει στον πελάτη με email μια φόρμα με τα στοιχεία που απαιτούνται να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα για να τα συμπληρώσει ο πελάτης και να επιστρέψει την φόρμα με απαντητικό email ή με νέο email με τίτλο ΦΟΡΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Μαζί με την φόρμα στέλνονται στον πελάτη οδηγίες για την συγκέντρωση υλικού από τον πελάτη, με την μορφή των εικόνων και αρχείων που πρέπει να συγκεντρώσει. Ο πελάτης οφείλει να συγκεντρώσει το υλικό του (κείμενα και εικόνες) και να το στείλει στην lizzard.gr συγκεντρωτικά (μόνο 1 φορά) με email που θα έχει θέμα (τίτλο) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ, και θα έχει επισυναπτόμενα όλα τα κείμενα σε μορφή word και όλες τις εικόνες που προβλέπονται σύμφωνα με το πακέτο ιστοσελίδας ή το πακέτο υποστήριξης που έχει αγοράσει. Είναι σημαντικό να αναγράφει ο πελάτης τους τίτλους (θέματα) των emails όπως του υποδεικνύονται για να τα παραλαμβάνει το αρμόδιο τμήμα και να τα διεκπεραιώσει στον προβλεπόμενο χρόνο.
6.3.3 Για το υλικό που αποστέλλει ο πελάτης στη Lizzard προς ανάρτηση, είναι αποκλειστική ευθύνη του πελάτη να έχει εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες για την κατοχή/δημοσίευσή του και αποδέχεται με την παρούσα πως ότι υλικό στέλνει στην lizzard .gr προς ανάρτηση, έχει εξασφαλίσει τις απαιτούμενες άδειες γι΄αυτό.
6.3.4 Το υλικό που θα στείλει ο πελάτης στην lizzard.gr θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες και προδιαγραφές που θα του δοθούν για τον τύπο, τα μεγέθη και τα ονόματα των αρχείων. Για παράδειγμα τα κείμενα θα πρέπει να είναι πάντα σε μορφή word για να μπορούν να επεξεργαστούν και οι εικόνες ανάλογες με τη διάσταση και την ανάλυση που θα του ζητηθούν. Οι εικόνες απαιτείται να είναι πάντα στα αρχικά μεγέθη (μεγάλες) για να μπορούν να επεξεργαστούν και να τροποποιηθούν σε μικρότερα μεγέθη της αρχικής και όχι σε μεγαλύτερα της αρχικής εικόνας και να έχουν την μορφή αρχείου και ονόματος βάση των οδηγιών.
6.3.5 Αν το υλικό που επισυνάπτει ο πελάτης στο email του δεν είναι συμμορφούμενο βάσει των οδηγιών που θα του σταλούν και σύμφωνο με τους όρους χρήσης της παρούσης ή στείλει παραπάνω υλικό από το προβλεπόμενο σύμφωνα με το πακέτο του (πχ εικόνες άλλου τύπου αρχείου από αυτά που έχουν ζητηθεί, κείμενο σε άλλο τύπου αρχείου εκτός word, κείμενα σε άλλη γλώσσα από ελληνικά, περισσότερες εικόνες ή υλικό για περισσότερες σελίδες από τις συμφωνημένες κ.α) το υλικό του δεν επεξεργάζεται και ο πελάτης ενημερώνεται σχετικά με email απο την lizzard.gr ότι το υλικό του δεν είναι σύμφωνο με τις οδηγίες που του έχουν σταλεί ή με τους όρους της σύμβασης και οφείλει να στείλει εκ νέου το υλικό του συγκεντρωτικά με νέο email, τηρώντας τη συμφωνία και τα προβλεπόμενα βάση του πακέτου του. Ο πελάτης στην περίπτωση αυτή, οφείλει να ελέγξει το υλικό του και να αλλάξει ή να διαγράψει ότι δεν είναι βάσει σύμβασης ή σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν σταλεί από την lizzard.gr.
6.3.6 Τμηματικές παραλαβές υλικού από τον πελάτη δεν γίνονται αποδεκτές και μετά την ανάρτηση του υλικού που έχει παραλάβει η lizzard.gr στο 1ο email ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ δεν έχει πλέον καμία υποχρέωση να αναρτήσει επιπλέον υλικό, ακόμη και αν στο 1ο email παρέλαβε το μικρότερο τμήμα του υλικού από όσο έχει πληρωθεί για να αναρτήσει και δεν οφείλει σε καμία περίπτωση να επιστρέψει χρήματα στον πελάτη στην περίπτωση που έχει πληρώσει την υπηρεσία αυτή. Αν ο πελάτης θέλει να στέλνει τμηματικά το υλικό του προς ανάρτηση, θα πρέπει να ζητήσει προσφορά από την lizzard .gr ανάλογα με τον αριθμό αποστολής και όγκου του υλικού για την πρόσθετη διαχείριση που απαιτείται για τα emails επικοινωνίας και τους επιπλέον χρόνους διαχείρισης και επεξεργασίας του υλικού και της ιστοσελίδας που υποχρεωτικά αυξάνονται με την τμηματική παραλαβή του υλικού.
6.4 Τεχνική υποστήριξη με παροχή εκπαίδευσης ανάρτησης περιεχομένου
6.4.1 Η lizzard .gr παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης ανάρτησης περιεχομένου μόνο κατόπιν αποδοχής προσφοράς από τον πελάτη ή στις περιπτώσεις που συμπεριλαμβάνεται ως δωρεάν παροχή σε ορισμένα πακέτα ιστοσελίδων, και την περίπτωση αυτή, αυτό θα πρέπει να αναγράφεται αναλυτικά στη σελίδα του προϊόντος στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.
6.4.2 Η lizzard.gr παρέχει εκπαίδευση αποκλειστικά για την ανάρτηση περιεχομένου – υλικού και όχι για την συνολική κεντρική διαχείριση της ιστοσελίδας ή για τον λογαριασμό φιλοξενίας που απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις που παρέχουν οι εγκεκριμένες από το κράτος σχολές.
6.4.3.Η lizzard.gr παρέχει εκπαίδευση αποκλειστικά στον πελάτη της που έχει κάνει την αγορά ιστοσελίδας και όχι σε τρίτον.
6.4.4 Για να παρέχει η lizzard.gr υπηρεσίες εκπαίδευσης, ο πελάτης θα πρέπει να γνωρίζει τη χρήση word και την χρήση internet. Θα πρέπει επίσης ο πελάτης να διαθέτει στον υπολογιστή του τις τελευταίες εκδόσεις των φυλλομετρητών (browsers) Firefox και Google Chrome, να έχει εγκατεστημένο το skype και να γνωρίζει την χρήση του.
6.4.5 Όλες οι υπηρεσίες εκπαίδευσης, παρέχονται και μέσω skype από τις 10.00 έως 16.00 τις εργάσιμες ημέρες όπως αυτές αναγράφονται.
6.5 Η Lizzard παρέχει τεχνική υποστήριξη τις εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή από 09.00 έως 17.00. Τα Σαββατοκύριακα, τις αργίες, δέκα ημέρες πριν και μετά τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά και το Πάσχα, καθώς και τον μήνα Αύγουστο, δεν παρέχεται τεχνική υποστήριξη, παρά μόνο σε εξαιρετικές επείγουσες περιπτώσεις που αφορά αποκλειστικά την λειτουργία του server.
7. Υποχρεώσεις Πελάτη – Μη επιτρεπτή χρήση των υπηρεσιών – Εγγυήσεις
7.1 Οι υπηρεσίες της lizzard.gr παρέχονται μόνο για νόμιμες χρήσεις. Ο πελάτης οφείλει να τις χρησιμοποιεί υπεύθυνα και συνετά, τηρώντας τους παρόντες Όρους Χρήσης και την ισχύουσα νομοθεσία. Οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών της lizzard.gr που έρχεται σε αντίθεση με το γράμμα ή το πνεύμα των παρόντων Όρων Χρήσης και των νόμων απαγορεύεται.

7.2 Περιεχόμενο
Η lizzard.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των πληροφοριών που περνάνε μέσα από το δίκτυο των server της. Δεν εγγυάται την αξιοπιστία οποιασδήποτε πληροφορίας που εμφανίζεται στο διαδίκτυο διαμέσου ή εξαιτίας των υπηρεσιών της ή την εμπορική ή προσωπική φερεγγυότητα οποιουδήποτε παρουσιάζεται στο διαδίκτυο και δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημιές μπορούν να συμβούν στον πελάτη ή σε αυτούς που συναλλάσσονται με αυτόν, συμπεριλαμβανομένου και της απώλειας δεδομένων, εξ’ αιτίας καθυστερήσεων, μη παράδοσης εμπορευμάτων ή διακοπής υπηρεσιών για οποιαδήποτε αιτία, λάθος ή παράλειψη.

7.2.1 Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο που ανεβάζει/τοποθετεί στον server/ιστοσελίδα/blog είτε τοποθετείται από τον ίδιο είτε από τρίτους. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο των άρθρων, των δεδομένων ή των κοινοποιήσεων που δημοσιεύονται με χρήση της υπηρεσίας ή οποιαδήποτε άλλη χρήση των υπηρεσιών από έναν χρήστη. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος για την ιστοσελίδα του , το περιεχόμενο και τη δραστηριότητα της.
7.2.2 Ο πελάτης οφείλει να διαθέτει την νομική, γραπτή άδειας χρήσης και προβολής οποιουδήποτε περιεχομένου που ανεβάζει στον server/ιστοσελίδα ή και του υλικού που στέλνει στην lizzard.gr προς ανάρτηση, από τον νόμιμο κάτοχο των δικαιωμάτων αυτών.
7.2.3 Ο πελάτης συμφωνεί να συμμορφωθεί πλήρως με όλες τις υποχρεώσεις και τους περιορισμούς όπως ορίζονται στην Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης. Απαγορεύονται ιδίως τα εξής, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενα:
Α. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις.
Β. Πρόκληση βλαβών σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο.
Γ. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο δεν έχει ο πελάτης δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας).
Δ. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.
Ε. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.
Ζ. Ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων της.
Η. Η συκοφαντική δυσφήμηση ατόμων ή επιχειρήσεων ή παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο.
Θ. Παράνομη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
Ι. Παραβίαση των νόμων της χώρας όπου εμφανίζεται η ιστοσελίδα/blog του.
7.2.4 H lizzard .gr έχει την δυνατότητα να απορρίψει ή να διαγράψει υλικό που διοχετεύεται στον server που έχει παραχωρήσει, αν το υλικό που ανεβάζει/τοποθετεί/διοχετεύει αντιβαίνει οποιαδήποτε νομοθεσία σε σχέση με πνευματικά δικαιώματα, copyright, είναι προϊόν αντιγραφής, είναι πορνογραφικού, ρατσιστικού ή πειρατικού περιεχομένου (hacking, pirate softwares, warez sites, serial numbers), την προσπάθεια παράνομης εισχώρησης σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή (Hacking/Cracking), αφορά στη διακίνηση ναρκωτικών,τυχερά παιχνίδια, ή για τέλεση αδικημάτων σχετικών με την περιουσία (απάτη κλπ.) ή αντιβαίνει σε οποιονδήποτε άλλο νόμο. Σε τέτοιες περιπτώσεις η lizzard .gr έχει το δικαίωμα, χωρίς προειδοποίηση, να απενεργοποιήσει άμεσα το λογαριασμό και την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μέσω διαδικτύου χωρίς καμία ευθύνη για ζημιές που τυχόν προκληθούν στον πελάτη ή σε τρίτους. Στην συνέχεια ενημερώνει τον πελάτη για να αφαιρέσει το υλικό. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν συμμορφωθεί άμεσα η lizzard .gr έχει δικαίωμα να διαγράψει ολοκληρωτικά τον λογαριασμό.
7.2.5 Αποκλειστικός κριτής του αν και κατά πόσον οι σελίδες που τοποθέτησε χρήστης εμπίπτουν σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες είναι μόνον η lizzard .gr που έχει το δικαίωμα να διαγράφει χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, αν το θεωρήσει αναγκαίο, λογαριασμούς πελατών που παραβιάζουν τους παραπάνω όρους.

7.3 Emails
7.3.1 O πελάτης συμφωνεί ότι προτίθεται να κάνει λογική χρήση του email του και ότι η μέση κίνηση των email που διακινεί μέσω του server είναι μέσα στα πλαίσια της φυσιολογικής κίνησης ενός μέσου χρήστη του internet το οποίο ορίζεται στην αποστολή 50 email ανά ώρα ανά domain name.
7.3.2 Η lizzard.gr έχει το δικαίωμα να διαγράψει ένα email account χωρίς δεύτερη προειδοποίηση σε αποδεδειγμένη διαμαρτυρία για spamming. Η lizzard.gr ακολουθεί μια πολύ αυστηρή πολιτική για τα spam emails και μπορεί να ακυρώσει τον λογαριασμό πελάτη σε περίπτωση αποστολής ανορθόδοξων/ανεπιθύμητων μαζικών email (spam mail). Ένα email είναι spam όταν στέλνεται σε παραλήπτες οι οποίοι δεν έχουν ζητήσει να το λαμβάνουν. Απαγορεύονται αυστηρά και αποτελούν λόγο άμεσου τερματισμού του λογαριασμού του πελάτη τα παρακάτω:
Α. Διαφημιστικά ή πληροφοριακά, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό της εμπορικής διαφήμισης, παρά μόνο σε εκείνους που έχουν ζητήσει ρητά τέτοια emails.
Β. Ενοχλητικά email, είτε μέσω της γλώσσας που έχουν γραφεί, της συχνότητας που στέλνονται ή το μέγεθος των μηνυμάτων, Chain mails, Bulk διαφημιστικά ή πληροφοριακά Email.
Β. Εγγραφή σε mailing list κάποιου παραλήπτη χωρίς την έγκριση του.
Γ. Διαφήμιση υπηρεσιών και προϊόντων sites που φιλοξενούνται σε server της lizzard.gr μέσω spamming κατά οποιοδήποτε έμμεσο ή άμεσο τρόπο, ακόμη και αν η αποστολή των μηνυμάτων έγινε εκτός των server της Εταιρίας.
7.3.3 Η lizzard.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει αν μια ενέργεια του πελάτη θεωρείται ως “spam”. H lizzard.gr, έχει το δικαίωμα να διαγράψει email account χωρίς δεύτερη προειδοποίηση σε αποδεδειγμένη διαμαρτυρία για spamming. Ο πελάτης που κάνει χρήση των υπηρεσιών της lizzard .gr για spamming θα χρεώνεται ένα ποσό για έξοδα διαχείρισης και επανάκτησης του συστήματος. Το ύψος του ποσού καθορίζεται αποκλειστικά από την lizzard.gr.
7.3.4 Τα email δεν διατηρούνται στον server. Αποτελεί υποχρέωση του πελάτη, να διατηρεί δικό του αρχείο backup με τα email του.

7.4. Domains
7.4.1 Η lizzard.gr δεν φέρει καμία ευθύνη εάν κατά τη διαδικασία της παραγγελίας από τον πελάτη και μετά την εξόφληση της, το domain που έχετε επιλέξει καταχωρηθεί από κάποιον άλλο, από τη στιγμή που η lizzard.gr ολοκληρώνει την κατοχύρωση του domain name μετά την επιβεβαίωση της πληρωμής από τον πελάτη. Ο Πελάτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη ανανέωσης του domain name, όταν αυτό φτάσει στη λήξη του. Για τυχόν απώλειά του, λόγω καθυστέρησης, μη πληρωμής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, η lizzard.gr δεν φέρει καμία ευθύνη.

7.5 Ορθή χρήση
7.5.1 Ο πελάτης συμφωνεί ότι προτίθεται να κάνει λογική χρήση των πόρων του server που φιλοξενείται, ότι δεν προορίζονται όλοι οι πόροι του server για δική του χρήση και αναγνωρίζει ότι μοιράζεται τους πόρους του server με άλλους χρήστες.
7.5.2 Οι διαθέσιμοι πόροι του server προορίζονται αποκλειστικά για χρήση εντός των λογαριασμών των πελατών της lizzard.gr. Απαγορεύεται η διάθεση πόρων κατά οποιονδήποτε τρόπο σε ιστοσελίδες τρίτων με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων αλλά μη περιοριζόμενων σε άντληση γραφικών ή κειμένων από ιστοσελίδες/blogs τρίτων, υλικού που βρίσκεται σε server της lizzard.gr, εκτέλεση προγραμμάτων banner exchange, κτλ.
7.5.3 Ο πελάτης κατανοεί και συμφωνεί ότι κανένα τμήμα των υπηρεσιών που του παρέχει η lizzard.gr, όπως ο χώρος, τα e-mail ή η μεταφορά δεδομένων (bandwidth) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς αποθήκευσης αντιγράφων ασφαλείας (backups). Ο πελάτης δεν επιτρέπεται να ανεβάσει (upload), κατεβάσει (download) ή αποθηκεύσει στον χώρο που του παρέχεται αρχεία που δεν έχουν άμεση σχέση με ό,τι είναι απαραίτητο για την λειτουργία της ιστοσελίδας του. Ο πελάτης δεν επιτρέπεται να ανεβάσει αρχείο με σκοπό το audio, radio και video streaming ή το downloading από το ευρύ κοινό, καθώς και gallery sites τα οποία κάνουν υπερβολική χρήση πόρων.
7.5.4 Απαγορεύεται ρητά η χρήση irc bot και chatrooms, λόγω του υπερβολικού φόρτου που προκαλούν οι παραπάνω εφαρμογές στους servers.
7.5.5 Απαγορεύεται η χρήση Script για να καλείται οποιοδήποτε αρχείο δεν είναι τοπικό. Η κλήση οποιοδήποτε αρχείου ή url σε απομακρυσμένο διακομιστή πρέπει να δηλώνεται στην lizzard.gr. Η lizzard.gr έχει δικαίωμα να απαγορέψει κάτι τέτοιο χωρίς να το ανακοινώσει στον πελάτη.
7.5.6 Τα πακέτα φιλοξενίας, δίνονται από την Lizzard.gr μόνο για ορθή χρήση web site και email. H χρήση υπερβολικών πόρων του συστήματος δεν είναι αποδεκτή. Απαγορεύεται η εκτέλεση αυτόνομων processes, web spider ή Indexer, bit torrent για παράνομη διακίνηση αρχείων,file-sharing, peer-to-peer, gaming servers, mail server, streaming site, το ανέβασμα video ,η έμεση αναμετάδοση video μεγαλύτερη των 8Mb .Σε περίπτωση που η χρήση των υπηρεσιών της lizzard.gr από τον πελάτη δημιουργεί, κατά την κρίση της lizzard.gr, πέρα από την επιτρεπτά όρια, υπερφόρτωση του εξοπλισμού και των πόρων της lizzard.gr, η lizzard.gr μπορεί να αναστείλει την λειτουργία του λογαριασμού μέχρι να καθοριστεί και να επιλυθεί η αιτία της υπερφόρτωσης. Η lizzard.gr διατηρεί το δικαίωμα εξουδετέρωσης εντατικών μηχανισμών που επιβαρύνουν την CPU.
7.5.7 Ο πελάτης συμφωνεί ότι το περιεχόμενό του θα είναι επεξεργασμένο και θα έχει τη μορφή που προβλέπεται για το web (όπως πχ η ανάλυση των εικόνων της ιστοσελίδας/blog) ώστε να αποφεύγεται η υπερφόρτωση των servers της lizzard .gr, περιορίζοντας τη χρήση κώδικα και εφαρμογών που απαιτούν υψηλή επεξεργαστική ισχύ. Η lizzard.gr έχει δικαίωμα, σε περίπτωση που η ιστοσελίδα του πελάτη είναι η αιτία δημιουργίας προβλημάτων στην παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας στους άλλους πελάτες που βρίσκονται στον ίδιο server, να απενεργοποιήσει άμεσα και χωρίς προειδοποίηση την πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του πελάτη. Σε περίπτωση που η lizzard .gr προβεί σε μία τέτοια ενέργεια, ο πελάτης θα ενημερώνεται σχετικά, το συντομότερο δυνατό .
7.5.8 Ο Πελάτης πρέπει να χρησιμοποιεί τον δικτυακό τόπο αποκλειστικά ως μια συμβατική ιστοσελίδα. Η χρήση των υπηρεσιών και του εξοπλισμού της lizzard .gr πρέπει πάντα να είναι με τρόπο που να συνάδει με την παρούσα συμφωνία και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να βλάπτουν τη λειτουργία του εξοπλισμού ή του δικτύου της lizzard.gr. Η χρήση υπερβολικών πόρων του συστήματος δεν είναι αποδεκτή. Σε περίπτωση που η χρήση των υπηρεσιών της lizzard.gr από τον πελάτη δημιουργεί, κατά την κρίση της lizzard.gr πέρα από την επιτρεπτά όρια υπερφόρτωση του εξοπλισμού και των πόρων της lizzard .gr, η lizzard.gr μπορεί να αναστείλει την λειτουργία του λογαριασμού μέχρι να καθοριστεί και να επιλυθεί η αιτία της υπερφόρτωσης.
7.5.9 Ο πελάτης οφείλει να μην ξεπερνά το μέγεθος του χώρου που καταλαμβάνει στους σκληρούς δίσκους της lizzard.gr, έτσι ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια που έχουν οριστεί σύμφωνα με το πακέτο του. Σε περίπτωση που ο χώρος που καταλαμβάνεται ξεπεράσει τα όρια, η lizzard.gr θα χρεώσει τον πελάτη για την χρήση των επιπλέον πόρων και διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει αρχεία ώστε να επανέλθει ο χρησιμοποιούμενος χώρος στα επιτρεπτά όρια.
7.5.10 Είναι ευθύνη του πελάτη, να διασφαλίζει ότι ο κώδικας και οι εφαρμογές που είναι εγκατεστημένα στο λογαριασμό του είναι ασφαλή και τα δικαιώματα των καταλόγων και αρχείων είναι σωστά, ανεξάρτητα από τον τρόπο που έγινε η εγκατάσταση.
7.5.11 Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις ενέργειες που πραγματοποιούνται στον λογαριασμό φιλοξενίας του.
7.5.12 Η χρήση των server της lizzard.gr και των συνεργατών της, απαιτεί ένα βαθμό γνώσης στη χρήση της γλώσσας του internet, πρωτοκόλλων και λογισμικού. Ο απαιτούμενος βαθμός γνώσης διαφοροποιείται ανάλογα με τη χρήση που πρόκειται να γίνει και με το επιθυμητό περιεχόμενο της ιστοσελίδας του πελάτη. O πελάτης με το παρόν αποδέχεται ότι διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό προκειμένου να διατηρήσει την ιστοσελίδα στο διαδικτυακό χώρο που του παρέχεται ή να δημιουργήσει ηλεκτρονικό ιστοχώρο, βάση του προεγκατεστημένου ιστοχώρου πακέτου φιλοξενίας του ή για την εγκατάσταση, δημιουργία και διαχείριση των emails του. Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι δεν αποτελεί υποχρέωση της lizzard.gr να του προσφέρει αυτές τις γνώσεις ή να τον εκπαιδεύσει σε αυτές ή να του παρέχει οποιαδήποτε τεχνική υποστήριξη, εκτός εάν αναφέρεται αποκλειστικά σε ζητήματα λειτουργίας των server της lizzard.gr.
7.5.13 Ο πελάτης πρέπει να χρησιμοποιεί ασφαλείς κωδικούς πρόσβασης. Εάν ο κωδικός πρόσβασης που χρησιμοποιεί ο πελάτης είναι απλός, ο λογαριασμός μπορεί να ανασταλεί μέχρι να γίνει χρήση ενός πιο ασφαλoύς κωδικού πρόσβασης.

7.6 Εγγυήσεις
7.6.1 Ο Πελάτης εγγυάται ότι το χορηγούμενο στην lizzard.gr υλικό δεν περιέχει ψευδείς ειδήσεις, βεβαιώσεις, ανακοινώσεις και ότι γενικά το περιεχόμενό του ανταποκρίνεται στην αλήθεια.
7.6.2 Ο Πελάτης εγγυάται ότι, δεν παραβιάζει και δεν πρόκειται να παραβιάσει στο μέλλον οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων, ενδεικτικά αναφερομένων δικαιωμάτων στο σήμα ή/και στην ευρεσιτεχνία, πνευματικών δικαιωμάτων, συγγενικών δικαιωμάτων, εμπορικών μυστικών κλπ.
7.6.3 Ο πελάτης εγγυάται ότι έχει ο ίδιος την κυριότητα ή έχει εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες άδειες για τη χρήση του υλικού που χορηγεί στην lizzard.gr και του υλικού που ανεβάζει στον server/ιστοσελίδα του, και ότι ως προς το υλικό αυτό δεν παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων.
7.6.4 Ο πελάτης συμφωνεί ότι θα υπερασπιστεί έναντι παντός δικαστηρίου, θα εξασφαλίσει, θα κρατήσει μακριά από κάθε κίνδυνο, από όλες τις απαιτήσεις, απώλειες, χρηματικές διεκδικήσεις και ευθύνες την lizzard.gr και θα την καλύψει από κάθε χρηματικό κόστος συμπεριλαμβανομένων και των αμοιβών των δικηγόρων, από οποιαδήποτε υπόθεση ή διεκδίκηση λόγω ζημίας ή βλάβης ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας εγείρει οποιοσδήποτε τρίτος εναντίον της lizzard.gr εξαιτίας των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών ή άλλων πράξεων του πελάτη ή περιεχομένων και πληροφοριών που κινήθηκαν μέσω του λογαριασμού φιλοξενίας/ιστοσελίδας του.
7.7 Επικοινωνία
Ο πελάτης οφείλει να έχει πάντα τα στοιχεία επικοινωνίας του ενημερωμένα και να ειδοποιεί την lizzard.gr για κάθε μεταβολή τους. H επικοινωνία και ενημέρωση της lizzard.gr προς τον Πελάτη για θέματα που αφορούν τον λογαριασμό του (αναβαθμίσεις στους servers, λήξη – ανανέωση συνδρομών κτλ) διεξάγεται μέσω email ή μέσω σχετικών ενημερωτικών σελίδων στην ιστοσελίδα της lizzard.gr. Ο Πελάτης οφείλει να ελέγχει τακτικά το email που έχει ορίσει σαν κύριο email επικοινωνίας και τον δικτυακό τόπο της lizzard.gr ώστε να ενημερώνεται για θέματα που αφορούν το λογαριασμό και τις συνδρομές του. Το email επικοινωνίας δεν πρέπει να είναι κάποιο email το οποίο διατηρεί στους servers της lizzard.gr
Τιμολόγηση και Διακοπή Υπηρεσιών/Συμφωνητικού
8.Πολιτική τιμών – Εγγύηση σταθερών τιμών
8.1 Οι αναγραφόμενες τιμές των υπηρεσιών/προϊόντων στην ιστοσελίδα και στους τιμοκαταλόγους της lizzard .gr είναι σε ευρώ και δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτές ο νόμιμος ΦΠΑ, ο οποίος προστίθεται κατά τη διάρκεια ολοκλήρωσης ηλεκτρονικής συναλλαγής.
8.2 Η πληρωμή των υπηρεσιών και προϊόντων γίνεται προκαταβολικά. Η lizzard.gr διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη. Ευνόητο είναι ότι ο πελάτης καταβάλλει πάντοτε το τίμημα το οποίο αναγράφεται στους οικείους τιμοκαταλόγους γι’ αυτό το προϊόν ή την υπηρεσία κατά το χρόνο παραγγελίας. Τυχόν έξοδα εξόφλησης των υπηρεσιών (έξοδα κατάθεσης σε τράπεζα κλπ), πληρώνονται από τον πελάτη.
8.3 Η lizzard.gr έχει δικαίωμα να προσφέρει πακέτα ή προσφορές που θα έχουν ευνοϊκότερους όρους ή τιμές από αυτούς που υπήρχαν όταν ο πελάτης αρχικά αγόρασε υπηρεσίες από την lizzard.gr, ακόμη και να παρέχει εντελώς δωρεάν αυτές τις υπηρεσίες για διαφημιστικούς λόγους. Αυτές οι αλλαγές τιμών και όρων δεν επηρεάζουν τις υπάρχουσες τιμές των μερών.
8.4 Τα κουπόνια έκπτωσης και όποιες προσφορές αναφέρονται επί των υπηρεσιών/προϊόντων στην ιστοσελίδα της lizzard.gr ισχύουν μόνο κατά την αρχική αγορά και δεν επηρεάζουν την τιμή ανανέωσης κάποιας υπηρεσίας ή προϊόντος. Οι εκπτώσεις των κουπονιών προσφοράς δεν λειτουργούν συνδυαστικά με άλλες τυχόν εκπτώσεις που δικαιούνται οι πελάτες.
8.5 Η τιμή που πληρώνει ο πελάτης στην lizzard.gr για παροχή υπηρεσίας δεν θα αλλάξει ποτέ μετά την παραγγελία. Η lizzard.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή τους πόρους και τις τιμές των υπηρεσιών φιλοξενίας που προβάλλονται στην ιστοσελίδα της για αγορά από μελλοντικούς πελάτες.
9. Πληρωμές
α. Για λόγους ταυτοποίησης και ασφάλειας των συναλλαγών, ο πελάτης, εφόσον του ζητηθούν από την lizzard.gr, θα πρέπει να παράσχει περαιτέρω στοιχεία, όπως την ταυτότητα του, διαβατήριο κλπ.
β. Αν ο πελάτης δεν προσκομίσει τα στοιχεία που ζητηθούν ή η συναλλαγή δεν ταυτοποιηθεί επιτυχώς από την lizzard.gr, η lizzard.gr έχει το δικαίωμα να μην παρέχει την υπηρεσία καθώς και να μην επιστρέψει το ποσό της χρέωσης που αφορούσε αυτή την συναλλαγή.
γ.Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να ελέγξει ότι η lizzard.gr έλαβε την ειδοποίηση της εξόφλησης της αγοράς ή της συνδρομής του κι ενεργοποίησε/ανανέωσε τις υπηρεσίες για τις οποίες πλήρωσε.
9.1 Πληρωμή με Paypal
Ο Πελάτης έχει την δυνατότητα εξόφλησης των παραγγελιών του μέσω Paypal (τυχόν επιπλέον κόστη ή προμήθειες του Paypal βαρύνουν τον πελάτη).
9.2 Πληρωμή με κατάθεση σε λογαριασμό Τραπέζης (Κατάστημα)
Ο Πελάτης έχει την δυνατότητα εξόφλησης των παραγγελιών του με κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης (τυχόν επιπλέον κόστη ή προμήθειες κατάθεσης βαρύνουν τον Πελάτη). Στην πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, η lizzard.gr για την σωστή διευθέτηση της παραγγελίας θα λάβει υπ’ όψιν της την αιτιολογία κατάθεσης και όχι το όνομα του καταθέτη.
9.3 Πληρωμή με ηλεκτρονική κατάθεση μέσω e-banking
α. Στην περίπτωση αγοράς ιστοσελίδας ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής σε λογαριασμό της τραπέζης μέσω e-banking (τυχόν επιπλέον κόστη ή προμήθειες κατάθεσης βαρύνουν τον Πελάτη).

10.Διακοπή Υπηρεσιών/Συμφωνητικού
10.1 Το παρόν συμφωνητικό υπηρεσιών μπορεί να διακοπεί από την lizzard.gr, χωρίς αιτία. Η lizzard.gr δεν υποχρεούται σε επιστροφή του συμφωνημένου ποσού για το χρονικό διάστημα που απομένει από την ημέρα της διακοπής έως την κανονική λήξη της σύμβασης σε περίπτωση που την διακοπή ζητήσει ο πελάτης ή το συμφωνητικό διακοπεί από την lizzard.gr σε περίπτωση παραβάσεως των όρων της από τον πελάτη.
10.2 Εάν ο Πελάτης δηλώσει ότι δεν επιθυμεί τη συνέχιση των υπηρεσιών, τότε η lizzard.gr διακόπτει τη λειτουργία του website του Πελάτη και το διαγράφει από τους servers της, χωρίς άλλη ειδοποίηση.
10.3 H lizzard.gr διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί, να τερματίσει ή να θέσει σε διαθεσιμότητα τις υπηρεσίες που παρέχει προς τον Πελάτη κατά βούληση, με ή χωρίς προειδοποίηση, και δεν θα είναι υπεύθυνη για επιπτώσεις, θετικές ή αρνητικές, που είναι αποτέλεσμα του τερματισμού μιας ιστοσελίδας από τον server της ή τερματισμού λογαριασμού φιλοξενίας με αυτόματη κατάργηση και της προεγκατεστημένης ιστοσελίδας. Σε όλες τις περιπτώσεις, η επαναφορά των αρχείων σε λογαριασμό φιλοξενίας ιστοσελίδων χρεώνεται.
10.4 Στην περίπτωση που ο Πελάτης διατηρεί ανεξόφλητη μία ή περισσότερες υπηρεσίες στο λογαριασμό του, τότε η lizzard.gr έχει το δικαίωμα αναστολής, διακοπής ή διαγραφής όλων των domain του ή των λογαριασμών φιλοξενίας, εξοφλημένων ή όχι, χωρίς την υποχρέωση παροχής αντιγράφων ασφαλείας (back up) στον Πελάτη.
10.5 Η lizzard.gr διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει έναν λογαριασμό, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων και του περιεχομένου, για οποιονδήποτε λόγο, ανά πάσα στιγμή. Ο Πελάτης συμφωνεί να διατηρεί εφεδρικά αντίγραφα (backup) όλων των αρχείων και βάσεων δεδομένων που φιλοξενεί στην lizzard.gr και συμφωνεί ότι η lizzard .gr δεν θα έχει καμία ευθύνη για την απώλεια δεδομένων. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων του και για τη διατήρηση αντιγράφων του περιεχομένου του και των emails του.
10.6 Ο Πελάτης εφ’ όσον δεν επιθυμεί περαιτέρω τις υπηρεσίες της lizzard.gr θα πρέπει να το δηλώσει μέσω email στην lizzard.gr. Με την αποστολή της φόρμας στέλνεται αυτόματα στον πελάτη ένα email επιβεβαίωσης παραλαβής της αίτησης. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν παραλάβει το email επιβεβαίωσης θα πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με την lizzard.gr.
10.7 Σε περίπτωση μη έγκαιρης πληρωμής οι υπηρεσίες είναι προγραμματισμένες να διακόπτονται αυτόματα μετά την λήξη της συνδρομής. Την επομένη της λήξης της συνδρομής ο λογαριασμός του πελάτη (account) τίθεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας για επτά (7) ημέρες, ενώ παράλληλα αποστέλλεται και νέα ειδοποίηση. Αν εντός των ημερών αυτών δεν καταβληθεί το ποσό πληρωμής για την ανανέωση της συνδρομής ή δεν υπάρξει επικοινωνία από την πλευρά του πελάτη και διευθέτηση του ζητήματος, ο λογαριασμός φιλοξενίας (το account) διαγράφεται οριστικά μαζί με την ιστοσελίδα που φιλοξενεί ή τον προεγκατεστημένο ιστοχώρο, το περιεχόμενο που έχει ανεβάσει ο πελάτης στον server και τα emails του. Η lizzard.gr δε φέρει καμία υποχρέωση διατήρησης αντιγράφων ασφαλείας για απενεργοποιημένες/ληγμένες συνδρομές και φέρει αποκλειστικά ο Πελάτης την ευθύνη αντιγράφων για τα αρχεία/δεδομένα της ιστοσελίδας, το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και τα email του.
Σε περίπτωση διακοπής/λήξης του λογαριασμού του φέρει αποκλειστικά ο Πελάτης την ευθύνη αντιγράφων για τα αρχεία/δεδομένα της ιστοσελίδας, το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και τα email του, καθώς και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος γα τη μεταφορά των αρχείων/δεδομένων του σε άλλη εταιρία/πάροχο επιλογής του με δική του φροντίδα και κόστος.

11. Πνευματική ιδιοκτησία
11.1 Η lizzard.gr δεν αποκτά κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του υλικού που χορηγείται από τον πελάτη, ο δε πελάτης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του υλικού που χορηγείται από την lizzard.gr ή από τρίτο προμηθευτή της, εκτός αν άλλως συμφωνηθεί.
11.2 Ρητά αποδέχεται ο πελάτης με την χρήση των υπηρεσιών της lizzard .gr ότι με την παράδοση/παραλαβή ή δημοσίευση του έργου, τα πνευματικά δικαιώματα των διαμορφώνονται ως εξής:
Α. Ανήκουν στον πελάτη τα γραφικά ή οποιαδήποτε άλλα οπτικά στοιχεία που δημιούργησε η lizzard .gr κατόπιν παραγγελίας αποκλειστικά για το έργο του.
Β. Ανήκουν σ’ αυτόν τα κείμενα, οι φωτογραφίες και άλλα δεδομένα που ο ίδιος χορήγησε στην lizzard.gr ή που ανέθεσε σ’ αυτήν να τα αγοράσει ή να τα σχεδιάσει για λογαριασμό του, εκτός αν ανήκουν σε κάποιον τρίτο. Ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει το υλικό που του παρέχει η lizzard.gr (είτε πρόκειται για έτοιμο υλικό όπως φωτογραφίες ελεύθερες από πνευματικά δικαιώματα – royalty free images ή σχεδιασμένο αποκλειστικά για τον ίδιο) μόνο για το σκοπό που του χορηγήθηκε και δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει για διαφορετικό σκοπό, να το μεταπωλήσει ή να το διανείμει, καθώς τα πνευματικά δικαιώματα παραμένουν στον δημιουργό του υλικού και ο πελάτης αποκτά μόνο το δικαίωμα εκμετάλλευσης του (περιουσιακό δικαίωμα).
Γ. Κάθε υλικό (φωτογραφικό υλικό ψηφιακής ή υλικής μορφής, κείμενα κλπ.) που τοποθετείται στον ιστότοπο του πελάτη , θα πρέπει να συνοδεύεται και από την άδεια χρήσης του δημιουργού. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν έχει εξασφαλίσει τα πνευματικά δικαιώματα του υλικού (περιεχομένου), η lizzard.gr δε φέρει καμία ευθύνη παραβίασης των πνευματικών δικαιωμάτων και ο πελάτης βαρύνεται αποκλειστικά.
Δ. Η lizzard.gr ευθύνεται μόνο για το υλικό που παρέχει στον Πελάτη κατόπιν παραγγελίας του και συνοδεύεται από γραπτή βεβαίωση ότι μπορεί ο τελευταίος να το χρησιμοποιήσει μόνο για τον σκοπό που του χορηγήθηκε ενώ τα πνευματικά δικαιώματα του υλικού μένουν πάντα στον δημιουργό τους.
Ε. Στην περίπτωση που η lizzard.gr κατά το στάδιο κατασκευής ενός ιστοχώρου ή στους προεκατεστημένους ιστοχώρους που αγοράζει ο πελάτης έχει τοποθετήσει υλικό σ’ αυτήν για να μπορεί ο πελάτης να δει πώς θα είναι η σελίδα μετά την τοποθέτηση υλικού, ρητά αποδέχεται ο Πελάτης ότι το υλικό αυτό τοποθετήθηκε δοκιμαστικά (demo) και υποχρεούται να το αφαιρέσει από την σελίδα καθώς και απαγορεύεται ρητά να δημοσιεύσει ή διαφημίσει την ιστοσελίδα του, χωρίς να έχει αντικαταστήσει το demo υλικό με το δικό του υλικό. Στη διαφορετική περίπτωση ο πελάτης και μόνο φέρει ευθύνη για τα πνευματικά δικαιώματα του υλικού αυτού.
Ζ. Ο πελάτης έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί ενα template στην σελίδα του, αλλά τα πνευματικά δικαιώματα δεν του ανήκουν και πάντα παραμένουν στον δημιουργό τους. Για κάθε παραβίαση τους, ευθύνη θα φέρει ο ίδιος αποκλειστικά απέναντι στον δημιουργό του template.
Η. Ρητά συμφωνείται ότι ο πελάτης δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το σύνολο ή τμήμα του ως άνω έργου, για διαφορετικούς σκοπούς από αυτούς που συμφωνήθηκαν.
12. Περιορισμός ευθύνης της lizzard .gr
12.1 Ουδεμία ευθύνη φέρει η lizzard.gr για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων (κείμενα, φωτογραφίες, banner, flash, links κ.α.) και αποκλειστική ευθύνη φέρει μόνο ο πελάτης.
12.2 Ουδεμία ευθύνη φέρει η lizzard .gr για τα οποιαδήποτε προβλήματα προκληθούν σε τρίτους (επισκέπτες – χρήστες) των ιστοσελίδων, όπως πχ. από ιούς και η όποια νομική ευθύνη και διευθέτηση του προβλήματος αφορά αποκλειστικά τον πελάτη.
12.3 Η lizzard.gr δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η λειτουργία ενός πρότυπου σελίδας ή μιας ολοκληρωμένης σελίδας θα είναι πάντα απαλλαγμένη από σφάλματα και συνεπώς δεν είναι υπεύθυνη για ζημιές ή καταστροφές από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων χαμένων κερδών, αποταμιευμένων ποσών, συνεχών ή μεμονωμένων ζημιών που θα προκύψουν από τη λειτουργία ή τη μη λειτουργία του εν λόγω διαδικτυακού τόπου, ακόμα κι αν ο Πελάτης φρόντισε να την ενημερώσει για τέτοιους κινδύνους. Ο πελάτης αποδέχεται ότι η lizzard.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε σφάλματα ή ζημιές που τυχόν θα προκύψουν από τη λειτουργία συνολικά του project με την ανεπιφύλακτη παραλαβή της δουλειάς από τον ίδιο.
12.4 Τα blog που δημιουργεί η lizzard .gr κατασκευάζονται σε πλατφόρμα WordPress και οι όροι χρήσης της δεσμεύουν τόσο την lizzard.gr όσο και τον Πελάτη.
12.5 Η lizzard.gr ελέγxει την ομαλή λειτουργία των ιστοσελίδων που κατασκευάζει σε όλους τους σημαντικούς φυλλομετρητές (browsers), συμπεριλαμβανομένων αυτών που κατασκευάζονται από τις εταιρείες Microsoft, Firefox, Google και Opera, και φροντίζει να έχουν μια παρόμοια εμφάνιση. Επιπλέον, θα ελέγξει και θα επιβεβαιώσει μια παρόμοια εμφάνιση στην τελευταία έκδοση του Microsoft Internet Explorer, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα είναι απολύτως ίδια με τους υπόλοιπους. Δεν γίνεται έλεγχος των αρχείων αυτών σε παλιότερους ή ξεπερασμένους φυλλομετρητές.
12.6 Ο πελάτης αποδέχεται ότι κατά τη διάρκεια της παροχής υπηρεσιών διαχείρισης, συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης της ιστοσελίδας, , η lizzard .gr θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να υλοποιήσει τα αιτήματα του, να αποκαταστήσει τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιαστούν και να εξασφαλίσει την καλή λειτουργία της σελίδας, αλλά δεν είναι υπεύθυνη για τον τελικό χρόνο αποκατάστασης του προβλήματος, που είναι συναφές με μέγεθος και το είδος του.
12.7 Στην περίπτωση που έχει συμφωνηθεί ότι η lizzard.gr θα παρέχει υπηρεσίες βελτιστοποίησης – προώθησης της σελίδας (SEO) , ο πελάτης αποδέχεται ρητά ότι σε καμία περίπτωση η lizzard .gr δεν μπορεί να εγγυηθεί συγκεκριμένη θέση κατάταξης του ιστοτόπου του στην Google, αφού η μηχανή αναζήτησης δεν ανήκει στην lizzard .gr. Από την lizzard.gr θα γίνουν στοχευμένες ενέργειες για ν’ ανέβει στην κατάταξη της google και να αυξηθεί η επισκεψιμότητά της που θα διαπιστώνεται από τα στατιστικά στοιχεία που θα παρέχει στον πελάτη σε μηνιαία βάση.
12.8 Η lizzard.gr δεν διαχειρίζεται τις ιστοσελίδες και τα ηλεκτρονικά καταστήματα των πελατών που φιλοξενεί στους server της, με την έννοια ότι δεν επεξεργάζεται τα δεδομένα και/ή πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες προβαλλόμενα μέσω των ιστοσελίδων και των ηλεκτρονικών καταστημάτων, τυχόν δε ηλεκτρονικές παραγγελίες και συμβάσεις για αγορά των προβαλλομένων προϊόντων ή/και παροχή υπηρεσιών μέσω των κατ’ ιδίαν ηλεκτρονικών καταστημάτων, διέπονται από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που έχει θέσει κάθε ηλεκτρονικό κατάστημα και καταρτίζονται αποκλειστικά και μόνο μεταξύ των πελατών της lizzard .gr και τρίτων χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος τους.
12.9 Προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες ορίζονται οι πληροφορίες που παρέχονται κατά την εγγραφή από τους πελάτες -χρήστες ή/και από συναλλασσόμενους με ηλεκτρονικά καταστήματα πελατών λειτουργούντων στη lizzard.gr κατά την παραγγελία προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω αυτών. Η ευθύνη για την ακρίβεια των προσωπικών στοιχείων και πληροφοριών βαρύνει αποκλειστικά αυτόν που τα παρέχει, αφού η lizzard.gr λειτουργεί σαν μέσο της online παρουσίας και δημοσίευσης τέτοιου είδους πληροφοριών με παθητικό όμως τρόπο.
12.10 Η lizzard.gr δεν φέρει καμία ευθύνη από την διαγραφή, μεταποίηση ή καταστροφή αρχείων που έχουν τοποθετηθεί στους servers της καθώς και για την διακοπή παροχής της υπηρεσίας λόγω ατυχημάτων. Σε περίπτωση ατυχήματος, η lizzard .gr οφείλει να καταβάλει τις μέγιστες προσπάθειες ώστε να επανέλθει η ομαλή λειτουργία του συστήματος και να συνεχιστεί η παροχή των υπηρεσιών. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για τυχόν βλάβες που προκαλούνται στο σύστημα από κακή χρήση του είτε με αυτοσκοπό την πρόκληση βλάβης, είτε τυχαία. Σε κάθε περίπτωση η lizzard .gr διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία που προέρχεται από πρόκληση βλάβης λόγω κακής χρήσης του συστήματος.
13. Καθήκον – Δήλωση εχεμύθειας
13.1 Η lizzard .gr: Αναλαμβάνει την υποχρέωση καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της σύμβασης αλλά και μετά την με οποιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη αυτής να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε ανακοίνωση ή δημοσίευση στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν το προς εκτέλεση έργο, η οποία θα μπορούσε να βλάψει ενδεχομένως τον Πελάτη.
13.1.2 Η lizzard δεσμεύεται ότι δεν θα γνωστοποιήσει ή πουλήσει το email ή άλλα προσωπικά δεδομένα του πελάτη σε οποιοδήποτε τρίτο. Η lizzard θα γνωστοποιήσει τα περιεχόμενα των emails και της ηλεκτρονικής επικοινωνίας των πελατών της μόνο σε περίπτωση που υπάρξει σχετικό αίτημα από τις ελληνικές αρχές για διαλεύκανση υποθέσεων παραβίασης της νομοθεσίας. Σε αυτήν την περίπτωση η lizzard θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρχές και θα παράσχει κάθε είδους διευκόλυνση για την αποκάλυψη παράνομων δραστηριοτήτων.
13.1.3 Η lizzard.gr έχει το δικαίωμα, που της δίνεται δια της παρούσης, να αναφέρει και να παρουσιάζει το «έργο» του πελάτη στο πελατολόγιο της, ως υλικό εκτελεσμένων έργων (portfolio), πάντα με θετική προβολή και σε καμία περίπτωση προβάλλοντας εσωτερικές πληροφορίες του πελάτη.
13.2 Ο Πελάτης:
13.2.1 Αναλαμβάνει την υποχρέωση καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της σύμβασης αλλά και μετά την με οποιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη αυτής να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε ανακοίνωση ή δημοσίευση στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν προς εκτέλεση έργο, η οποία θα μπορούσε να βλάψει ενδεχομένως την lizzard.gr, ή να αποκαλύψει στοιχεία στρατηγικής, μάρκετινγκ ή άλλες εσωτερικές πληροφορίες της lizzard.gr.
13.2.2 Συμφωνεί ότι δεν θα κοινοποιήσει σε τρίτους οποιαδήποτε πληροφορία που από τη φύση της ή μετά από συμφωνία θεωρείται εμπιστευτική, ενδεικτικά αναφερομένων εγγράφων, αναφορών, λογισμικού, οργανωτικών πληροφοριών, σχεδίων, εικόνων, κινούμενων εικόνων, βίντεο, φωτογραφιών, ηχητικών σημάτων, γραφικών, της ηλεκτρονικές διευθύνσεις.
13.3 H lizzard και ο πελάτης συμφωνούν τα εξής: Κάθε πληροφορία που περιέρχεται στους Συμβαλλομένους κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, και αφορά την επιχειρηματική οργάνωση, τις μεθόδους (οικονομικές και εμπορικές), τα οικονομικά τους στοιχεία, τα στοιχεία των πελατών τους, καθώς και κάθε άλλη συναφής πληροφορία, είναι εμπιστευτική και αντιμετωπίζεται ως τέτοια. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη υποχρεούνται να εξασφαλίσουν το απόρρητο των πληροφοριών αυτών και έναντι των υπαλλήλων και συνεργατών τους. Η υποχρέωση εχεμύθειας εξακολουθεί να ισχύει και μετά τη λύση της Σύμβασης αυτής.
14. Υπαιτιότητα – Ανωτέρα βία
14.1 Σε περίπτωση ανωτέρας βίας και κατά την διάρκεια αυτής θα αναστέλλονται αζημίως οι υποχρεώσεις των μερών από την παρούσα, για όσο χρόνο διαρκεί το γεγονός της ανωτέρω βίας. Η έναρξη και λήξη του γεγονότος της ανωτέρας βίας θα γνωστοποιείται εγγράφως από οποιοδήποτε των συμβαλλομένων μερών στο άλλο και η μη άμεση απόκρουση αυτού από τον λήπτη της γνωστοποιήσεως θα θεωρείται ως αποδοχή του.
14.2 Η έννοια του γεγονότος ανωτέρας βίας είναι αυτή που δίνεται από την ισχύουσα Νομοθεσία καθώς και την Νομολογία των ελληνικών Δικαστηρίων.
Ουδεμία ευθύνη φέρει η lizzard.gr:
Έναντι τρίτων, η λειτουργία των οποίων συνδέεται άμεσα ή επηρεάζει την απρόσκοπτη παροχή των συμφωνουμένων υπηρεσιών.
15. Εφαρμοσταίο Δίκαιο – Δωσιδικία
Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει από την εφαρμογή της παρούσας συμβάσεως θα εφαρμόζεται το Ελληνικό δίκαιο.
Αποκλειστικά αρμόδια για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την παρούσα ορίζονται τα δικαστήρια της πόλης Θεσσαλονίκης .